o nás arrow workshopy arrow 2008 skupenstvá obrazovej dostupnosti
2008 skupenstvá obrazovej dostupnosti | Tlačiť |

tento workshop vznikol z iniciatívy a vôle členov katedry fotografie a nových médií na všvu v bratislave, ako takmer mimoškolská činnosť. preto takmer, nakoľko neprebehne bodové hodnotenie tohoto workshopu, ale bezprostredná účasť a aktivita jednotlivca budú zohľadnené v kontexte semestrálneho hodnotenia. z tohoto titulu je účasť študentov povinná ale iba z ateliéru silvie saparovej, dôležitej iniciátorky toho podujatia.

tento workshop bol nadviazaním na uhasínajúcu ambíciu katedry fotografie a nových médií, ktorej programovou náplňou bola svojhočasu aj realizácia audiovizuálnych foriem. v tejto súvislosti sa vytvoril priestor, idea a chuť urobiť tejto absencii prietrž, dobehnúť zameškané a položiť si základné otázky spojené s fyzikálnym nastavením tekutého obrazu.


tématické okruhy:

1. Z pevnej formy tekuty obsah
-vyberte si jednu fotografiu /vlastnu alebo prisvojenu/ a navrhnite jej novú vizuálnu stratégiu, ktorá by brala do úvahy pohyb po časovej osy. Dôležitým momentom je obsahová náplň, potvrdzujúca tento princíp

2. 1-25 fps
-vytvorte spojitosť medzi hodnotou frekvenčného snímania /1-25 fps/ a snímaným objektom, dejom alebo podstatou

3. Stopmotion verzus časozber

-zmrazený pohyb ako protihráč a generátor napätia v protifáze časozbernému princípu snímania procesu s neobmedzenou premennou

4. Tour de priestor
-zmapujte oblasť ľubovoľného prostredia tak aby každý nasledujúci krok zahŕňal minimálne 1/6 výrezu , kompozície alebo tvaru predchádzajúceho kroku. Použite iba nevyhnutné množstvo krokov, potrebné k objasneniu vybranej oblasti

5. Vrstva, okno, idea
-zozbierajte statický obrazový materiál /príp.fragmenty/, ktorý bude základom pre časopriestorové vysvetlenie tekutého obrazu