o nás arrow workshopy arrow 2009 autoportrét v časopr...
2009 autoportrét v časopr... | Tlačiť |

V zimnom semestri 2008 sme, okrem iných výletov za hranice všedného štúdia, absolvovali so študentami ateliéru Ľuba Stacha aj skrátený pobyt v oblúbenej destinácií "Kremnických lazov". Tvorivého pobytu sa zúčastnili študenti 2.,3.,5. ročníka/Slávka Bulíková, Martina Slováková, Lenka Geisbacherová, Aljaž Velički, Zuzana Vajdová/ vrátane doktoranda Boriska Németha.

Téma workshopu bola orientovaná k povrchovej a hĺbkovej sebaprojekcii účastníka, jeho itervencii v nájdenom prostredí miesta konania a následnom zaznamenaní tejto aktivity sekvenčným snímaním. Rozhodujúcim faktorom a podmienkou realizácie bola fixná scéna a osobná prítomnosť účastníka / s výnimkou vteleného autoportrétu /. Finalizovanie realizácii prebiehalo priebežne počas pobytu a výsledným médiom sa stal lineárny video záznam, ktorý sa doplnil o zvukovú stopu.